Blog – Thiết Kế Web Đồng Tháp – Bảo Minh Design
PLUGIN WORDPRESS THỦ THUẬT WEB

Tạo trang chuyển hướng liên kết download kèm đếm thời gian

Tạo trang chuyển hướng liên kết download kèm đếm thời gian

Hôm nay, Thiết Kế Web Đồng Tháp sẽ hướng dẫn các bạn tạo tiện ích đếm ngược tự động chuyển liên kết ngoài wordpress (đối với những website sử dụng mã nguồn WP).

Chức năng chuyển hướng liên kết ngoài ta thường thấy ở các diễn đàn vbulletin. Khi bạn click vào một liên kết không thuộc website, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang thông báo với nội dung từ chối trách nhiệm liên quan đến liên kết bạn click vào. Hoặc các trang web cũng có thể sử dụng chức năng này để tăng lượt hiển thị quảng cáo…

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang chuyển hướng liên kết ngoài cho website WordPress. Ta sẽ sử dụng plugin Better WordPress External Links. Đây là một plugin miễn phí bạn có thể tìm và tải về từ thư viện plugins của WordPress hoặc tải trực tiếp bằng link này.

Thực hiện: bao gồm các bước sau

Bước 1: Bạn cài đặt plugin Better WordPress External Links

Bước 2: Cấu hình plugin này như hình sau

Bước 3 : Để làm được việc này, trước tiên bạn tạo một trang mới (Pages > Add New) với title tùy ý và Permalink có dạng tenmien.com/redirect-to và nội dung để trống.

Bước 4: Bạn tạo một file trong thư mục theme của bạn và đặt tên là page-redirect-to.php với nôi dung dưới đây:

Download file php này tại đây

Nội dung file page-redirect-to.php

<?php
// get the redirection url from GET variable
$redirect_to = !empty($_GET['url'])
 ? trim(strip_tags(stripslashes($_GET['url'])))
 : '';
 
$wait_time  = 20000; // thời gian tự động chuyển hướng (tính bằng millisecond - ở đây là 30000 ml = 30s).
$wait_seconds = $wait_time / 1000;
 
add_action('wp_head', 'redirect_to_no_index', 99);
function redirect_to_no_index()
{
?>
  <!-- tắt index trang này -->
 <meta name="robots" content="noindex, follow">

<?php
}
 
add_action('wp_head', 'redirect_to_external_link');

function redirect_to_external_link()
{
  global $redirect_to, $wait_seconds, $wait_time;
  
  if (empty($redirect_to) || empty($wait_time)) {
  return;
  }
  ?>

  <script>var redirect = window.setTimeout(function(){window.location.href='<?php esc_html_e($redirect_to); ?>'},<?php echo $wait_time; ?>);</script>
  <noscript><meta http-equiv="refresh" content="<?php echo $wait_seconds; ?>;url=<?php esc_attr_e($redirect_to); ?>">></noscript>
 
 <?php
}
 
get_header(); //hiện thị header 
?> 

 <div id="redirect-page-content" style="width: 100%; background:#fff; height: 50%; margin: 0px 0px 0px 0px; text-align: center; font-size: 18px;">
    <div class="redirect-message">
    <?php if (!empty($redirect_to)) {
    //echo '<p style="font-size: 95%;margin: 8px !important; color: #191919;">BẠN ĐANG ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN TRANG TẢI FILE</p>';
    //printf(__('<strong style="margin: 8px !important;">%s</strong>'),esc_html($redirect_to));
    ?>
     <p style="font-size: 90%;margin: 8px 0px 15px 0px !important;color: #f50c0c;"><strong>TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐẾN TRANG TẢI FILE SAU <span style="color: #2fad16" id="timer"></span> GIÂY </strong></p> 
    
     <?php
    } else {
    _e('Link chuyển hướng bị lỗi');
    }
    ?>
    </div>
 </div>
<script>
document.getElementById('timer').innerHTML = <?php echo $wait_seconds;?>;
var timer = <?php echo $wait_seconds;?>;
var interval = setInterval(function() {
  var seconds = timer;
  if (seconds > 0) {
  --seconds; 
  document.getElementById('timer').innerHTML = seconds + "";
  timer = seconds;
  }
  else {
 
  }
 
 }, 1000);
</script>

<?php 
 get_footer(); //hiện thị footer
?>

Bước 5: Bạn tải file vừa tạo lên folder theme bạn đang sử dụng. Thường có đường dẫn như “wp-content/themes/tên_theme_sử_dụng”

Giờ bạn vào lại Settings > BWP External Links, ở mục Link Settings, chọn A custom URL trong ở phần External link prefix và nhập đường link vào ô ngay bên dưới như trong hình.

Custom URL prefix : https://baominh.tech/redirect-to/?url=

Đổi tên miền baominh.tech thành tên miền của bạn nhá

Và cuối cùng là lưu lại để hoàn tất. Giờ bạn hãy thử click vào một liên kết ngoài nào đó trên website của bạn để xem có đến trang chuyển hướng không nhé. Nếu không có vấn đề gì thì trang chuyển hướng của bạn sẽ giống như thế này.

Để chèn quảng cáo hay banner….bạn chèn trong file page-redirect-to.php nhá.

Chúc các bạn thành công !

Related posts

8 plugin SEO WordPress tốt nhất hỗ trợ SEO website 2019

admin

Hướng dẫn dùng nhiều tên miền cho 1 website WordPress

admin

Cool Timeline Pro v3.4.2 – Trình bày nội dung theo dòng thời gian

admin

Leave a Comment

×